Serveis Caldereria

Instal·ladors mantenidors autoritzats

Tractaments a tercers per a la prevenció i control de la legionel·la

Instal·ladors/mantenidors d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (RITE), que comprèn calefacció, aigua calenta sanitària i climatització.

Agent de posta en marxa, manteniment i reparació d'aparells a gas (APMR).

Instal·ladors de gas (ig-b).

Instal·ladors d'instal·lacions petrolíferes (ip-1).

Instal·ladors/mantenidors d'energia solar tèrmica.